2020

Dev Bothra
Dev Bothra

PDPU Gandhinagar

Diya Gadiya
Diya Gadiya

Christ University Bangalore

Jash A Patel
Jash A Patel

PDPU Gandhinagar, 

Karnavati University Ahmedabad

Jash S Patel
Jash S Patel

PDPU Gandhinagar, 

Karnavati University, Ahmedabad

Khushi Didwania
Khushi Didwania

PDPU Gandhinagar

Nishtha Mittal
Nishtha Mittal

Ahmedabad University, 

Karnavati University, Ahmedabad

Om Patel
Om Patel

PDPU Gandhinagar, 

Ahmedabad University

Param Patel
Param Patel

Ahmedabad Univiersity,

Karnavati University, Ahmedabad

Pooshan Amin
Pooshan Amin

PDPU Gandhinagar, 

Christ Lavasa

Yashvi Baid
Yashvi Baid

PDPU Gandhinagar

Siddhi Banthia
Siddhi Banthia

NMIMS Mumbai

2019

Naman Banka
Naman Banka

PDPU

Nisarg Patel
Nisarg Patel

PDPU

Jayrajsinh Mahida
Jayrajsinh Mahida

PDPU

Vasu Patel
Vasu Patel

PDPU

Suprapto Banerjee
Suprapto Banerjee

PDPU

Jahnvi Gohil
Jahnvi Gohil

PDPU

Vishakha Chhaparwal
Vishakha Chhaparwal

SSLA (Symbiosis Pune)

Aakash Sethi
Aakash Sethi

PDPU

Anjali Shah
Anjali Shah

PDPU

Arjun Verma
Arjun Verma

PDPU

2018

Anmol Jaiswal
Anmol Jaiswal

SSLA (Symbiosis Pune), PDPU

Krupa Desai
Krupa Desai

PDPU

Vidhi Seksaria
Vidhi Seksaria

PDPU

Arpit Agarwal
Arpit Agarwal

PDPU

Pranesh Patel
Pranesh Patel

PDPU

Jesal Bandiya
Jesal Bandiya

PDPU

Dhvip Patel
Dhvip Patel

PDPU

Dev Patel
Dev Patel

PDPU

Bhavesh Rajpurohit
Bhavesh Rajpurohit

PDPU

Anuj Jain
Anuj Jain

PDPU

Jagrat Gada
Jagrat Gada

PDPU

Pramanik Soni
Pramanik Soni

PDPU

Sarveshwar Modi
Sarveshwar Modi

PDPU

Sonali Khadaria
Sonali Khadaria

PDPU

Jeel Gondalia
Jeel Gondalia

PDPU

Radhika Rathi
Radhika Rathi

PDPU